Jeżeli profil naszej firmy odpowiada Państwa oczekiwaniom zapraszamy
do kontaktu

AMG Consulting Sp. z o.o.

ul. J. Kantorówny 20, 40-381 Katowice


e-mail: biuro@amgconsulting.pl
tel: +48 882-093-220

NIP: 6381589500
REGON: 072745126
KRS: 0000094931

Kapitał zakładowy 522 000,00zł wpłacony w całości

Numery rachunków bankowych:
BZ WBK 53 1090 2011 0000 0001 3393 1122

© 2015 Amgconsulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.