onas1.jpg

Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

Zarządy Spółek: M- Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmującej oraz RYN EX sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Zakłady Naprawy i Produkcji Sprężyn i Odkuwek sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Zakłady Naprawy i Modernizacji Zestawów Kołowych. Obróbka Mechaniczna Metali sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, FPC sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, DPA Konstrukcje i Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie i AMG Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Spółki Przejmowane

zawiadamiają,

że zamierzają połączyć Spółkę: M-Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (03-290) przy ul. Słodkiej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000329421, jako Spółkę Przejmującą, ze Spółkami Przejmowanymi:

1) RYN EX sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100 ) przy ul. Błogosławionego Czesława 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000136412,

2) Zakłady Naprawy i Produkcji Sprężyn i Odkuwek sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100 ) przy ul. Błogosławionego Czesława 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000061256,

3) Zakłady Naprawy i Modernizacji Zestawów Kołowych. Obróbka Mechaniczna Metali sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ( 44-100 ) przy ul. Błogosławionego Czesława 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000080324,

4) FPC sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-381) przy ul. Kantorówny 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000268961,

5) DPA Konstrukcje i Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Sieleckiej 63, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000494931,

6) AMG Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ( 40-381), przy ul. Kantorówny 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000094931,

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej.

W skład majątku żadnej ze Spółek Przejmowanych nie wchodzą nieruchomości.

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

Zgodnie z treścią art. 500 § 2 1 kodeksu spółek handlowych, dokumenty dotyczące połączenia w tym Plan Połączenia udostępnia się na stronach internetowych Spółek.

O nas

AMG Consulting Sp. z o.o. swoją działalność pod szyldem finansowym rozpoczęła w 2002 roku. Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy gospodarczej spowodowało podjęcie decyzji o rozszerzeniu działalności na nowe płaszczyzny - doradztwo inwestycyjne, pozyskiwanie finansowania oraz consulting.

Dynamika, pasja oraz kreatywność naszego zespołu umożliwia elastyczne podejście do zmian na rynku. Dzięki wiedzy i umiejętnościom naszych partnerów i pracowników oszczędzają Państwo czas i pieniądze, a dzięki współpracy z wieloma podmiotami takimi jak: kancelarie prawne, banki inwestycyjne, biura maklerskie, audytorzy finansowi, agencje marketingowe i PR mamy możliwość wyselekcjonowania rentownych rozwiązań.

W naszej pracy stawiamy na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz kompleksową obsługę realizowanych procesów. Nie ograniczamy się jedynie do pomocy przy wyborze najkorzystniejszych dla Klienta rozwiązań – odpowiadających jego możliwościom, potrzebom i oczekiwaniom, lecz zapewniamy wsparcie i uczestnictwo w negocjacjach, rozmowach handlowych, pomoc w wyjaśnianiu skomplikowanych procedur i zagadnień.

Swoją działalność prowadzimy przede wszystkim na rodzimym rynku natomiast międzynarodowe kontakty, które zdołaliśmy sobie wypracować pozwalają na ciągły rozwój firmy również poza granicami kraju.
© 2015 Amgconsulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.